Og

AG – OG Şalt Tesisleri

Og

A.G & O.G. Hücre Bakım ve Testleri

 • Kesici Hücresinin genel Temizliğinin yapılması.
 • Kesici Çekmece Yürütme sistemleri kontrol edilip yağlanır.
 • Klepeler, kilitlemeler kontrol edilip yağlanır.
 • Kapı kilitleri, menteşeler kontrol edilir.
 • Sabit Baralar ile kesici geçiş kontakları kontrol edilir.
 • Topraklama anahtarları kontrol edilir.
 • Basınç atma kapakları kontrol edilir.
 • Hücre içerisindeki ıaıtıcılar kontrol edilir.
 • İzalatörlerin kontrolü ve temizliğinin yapılması.
 • Kontakların kontrolü.
 • Ayırıcı Mekanizmasının temizlik ve yağlanması.

Akım Trafosu Test ve Bakımları

Akım trafoları pirimer devedeki akımı sekonder devreye indirgeyerek koruma röleleri ve ölçüm cihazlarına çevime oranınada akım bilgisi iletir. Akım trafolarının yıllık periyodik olarak test edilmesi koruma ve ölçme devrelerinin doğruluğu açısından büyük önem taşır.

 • Kapasite ve %PF Testleri
 • DC İzolasyon Direnci Testleri
 • Çevirme Oranı Testleri
 • Doyma Testleri
 • Polarite Testleri
 • Sargı Direnci Testleri

Güç Trafosu Test ve Bakımları

Trafolar şalt tesislerindeki en önemli ekipmanlardır. Elektrik enerjisini gerilim genliğini değiştirerek transferini sağlayan trafoların her yıl periyodik olarak bakım ve testlerinin yapılması işletme sürekliliği açısından büyük önem arz etmektedir.

 • Kapasite ve %PF Testleri
 • İkaz akımları testiDC izolasyon direnci testi
 • Sargı DC direnç testi
 • Sargı çevirme oranı ( turn ratio) testi
 • Koruma ekipmanları (bucholz rölesi, termometre vb.) fonksiyon testleri.
 • FRA,SFRA testleri
 • Yağ ve gaz analizi testleri
 • Trafo Devreye Alma İşlemleri
 • Genel bakım işlemleri
 • Yağ kaçaklarının giderilmesi

Kesici Test Ve Bakımları

Kesiciler hem olağan koşullarda devre akımlarını taşımak ve kesmek, hem de kısa devre hali gibi olağan dışı koşullardaki akımları belli bir süre taşımak ve kesmek amacı ile tasarlanmış O.G ve Y.G devre elemanlarıdır. İşletme güvenliğ ve devamlılığı için kesicilerin yılda bir kez periyoduk olarak olarak bakımlarının yapılması ve test edilmesi büyük önem taşır.

 • İzolasyon direnç testleri
 • Kontak geçiş direnci testleri
 • Kesici açma zamanı testleri
 • Kesici kapama zamanı testleri
 • Motor kurma süresi ve akımı
 • SF6 Gazı testleri
 • Vakum testleri
 • Görsel ve Mekanik İnceleme
 • Yağlı kesicilerde yağ ve kontak değişimi

Koruma Rölesi Bakım ve Testleri

Koruma röleleri pirimer devrede oluşabilecek arıza akımlarını veya aşırı gerilimleri ölçü trafoları vasıtası ile algılayarak kesicilere açma sinyali gönderir ve ekipmanların arıza koşullarından etkilenmesini engeller. Rölelerin yıllk periyodik olarak test edilmesi ve çalışılırlığının kontrol edilmesi büyük önem taşır.

 • Rolelerin cinsine göre kayıt değerleri çekilir.
 • Role sekonder devresinden 5 Amper akım verilerek açtırma yapılır.
 • Role devre bağlantıları kontrol edilir.
 • Gevşek olan bağlantı yerleri sıkılır.
 • Mevcut Hücre Alçak gerilim bağlantılarındandevre kontrolleri yapılır.
 • Aşırı akım testi yapılır.
 • Kısa devre testi yapılır.
 • Zaman ayar Testi, Toprak Testi.