Endustriyel

Endüstriyel Tesisler

Endustriyel

Günümüzde endüstri alanında kullanılan elektrik sistemleri genel olarak IEC / TSE EN 60439 – 1 B standardına uygun olarak üretilmektedir. Aynı zamanda ortaya konan ürünlerin 5000 ampere kadar dayanıklı olması ve bu konuda yapılan testlerde başarılı olarak belgelendirilmesi istenen kriterler arasında yer almaktadır.

Trafo

Alternatif akım sistemlerinde gerilim seviyesinin frekans değiştirmeden manyetik indüksiyon kullanılarak dönüştürülmesi amacıyla kullanılan ve hareketli parçası olmayan bir tür elektrik makinesi olarak ifade edilebilir. Genel olarak enerji iletiminde e dağıtımında rol alırlar.
Kumanda ve Koruma Sistemleri : Jeneratör, transformatör, kablo ve hat gibi şebeke elemanlarını kısa devre ya da izolasyon hatası ile oluşması muhtemel ark ya da arıza akımlarının veya aşırı gerilimlerin neden olabileceği zararları sınırlandırma ya da en az düzeye getirme durumudur.

Endüstri Sayaçları

Bir elektrik devresinden çekilen güçlerin sabit ya da değişken değerlerini zaman eksininde toplamak suretiyle genel olarak kilowattsaat (KWH) cinsinden hesaplayıp bildiren ölçü elemanlarıdır.

Kompanzasyon Sistemi

Genel hatları ile aktif gücün en yüksek duruma çekilip, güç faktörünün düzeltilmesi sonucunda yüksek verim elde edilebilen sistemlerdir.

Topraklama

Elektrik gücü ile çalışan cihazların herhangi bir elektrik kaçağı ihtimaline karşı korunmasının sağlanmasıdır.

Paratoner Tesisatı

Diğer adıyla yıldırımsavar havada bulunan elektrik yükünün toprağa aktarılmasını sağlayan sistemlerdir.

Dağıtım Panosu

Fabrika, işyeri ve atölyelerde elektrik enerjisinin dağıtımının yapıldığı merkezdir.