Off Grid

Off Grid Akülü Sistem

Off Grid

Şebekeden bağımsız sistemler, ada sistemleri, off grid sistemler ya da akülü sistemleri olarak adlandırılabilir. Sistemde kullanılan temel ekipmanlar güneş paneli, akü, şarj regülatörü, inverter ve trackerdır. Şebeke hattının bulunmadığı ya da İşlevsel bir elektrik şebekesinin olmadığı yerlerde en sağlıklı çözüm ihtiyaca göre doğru hesaplanmış bir off grid sistem kurulumu yapmaktır.

Elektrik hattının bulunduğu yerlerde akülü sistemlerinin kurulması sistem maliyetini arttırmakta ve sistem geri dönüş sürelerini arttırmaktadır. Bu nedenle bu sistemlerin kurulduğu yerler daha çok şebeke elektriğinin bulunmadığı ya da iletim hattına 800m’den daha uzak olan yerlerdir. Özellikle yayla-dağ evleri, çiftliklerde, sinyalizasyon sistemleri, uzaktan bilgi sistemleri (otoyol tabelaları), baz istasyonları vb. ,bu tarz kurulumlara sıkça rastlanmaktadır. Bu tarz yerlere iletim hattının çekilmesi ciddi bir trafo, direk ve kablo maliyeti oluşturmaktadır. Sistemlerin en önemli avantajları ;

• Şebekenin olmaması halinde ekonomik çözümdür,
• Şebeke bağlantısının tesis maliyetine kıyasla uygun ve gerçekleştirilebilir,
• Yakıt maliyeti yoktur,
• Kurulumda nitelikli fakat az sayıda personel yeterlidir,
• Kurulu süresi kısadır,
• Sistemler enerji ihtiyacına göre arttırılabilir
• Sistemler aşama aşama kurulabilir, bu sayede esnek kurulum maliyetleri vardır. Sistem tasarımı yaparken dikkat edilecek hususlar su sekilde sıralanabilir:

• İlk basta yapılması gereken sistemin kullanılacağı yerde mevcut olan ekipmanların tasarruflu ürünler ile değiştirilmesidir. Bu sayede tüketilen enerji miktarı düşecektir. Bazı uygulamalarda sistem maliyetleri bu sayede yarı yarıya azalmaktadır.

• Ardından bilinmesi gereken, günlük tüketiminin ne kadar olduğudur. Bunun hesabın yapılabilmesi için kurulum yeri içerisinde hangi ev aletlerinin günde yaklaşık olarak kaç saat çalıştırıldığının listelenmesi gereklidir. Bu liste sayesinde evin günlük/haftalık enerji ihtiyacının ne kadar olacağı belirlenecek ve sistem hesabı bu bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

• Sistemin kurulacağı yerde ön çalışma yapmak kurulum tasarımı ve bağlantı ekipmanlarının belirlenmesi açısından önemlidir. Ayrıca Kurulum yerinde paneller üzerine gölge yapabilecek objelerin-yapıların varlığı dikkatle incelenmelidir. Bu bilginin yanında paneller sıralı şekilde birbiri ardına dizileceklerse paneller arası mesafe uygun seçilerek, panellerin birbiri üzerine gölgelenme yapması engellenmelidir.

• Sistem tasarımı yapılan yerin yazlık bir ev ya da yıl boyu oturulan bir yer mi olduğu da sistem tasarımı ve maliyetlere ciddi etkilemektedir. Tüm yıl boyunca kullanılacak bir yer ise panel dizaynı en kötü mevsim koşullarına göre yapılır.

• Kullanılan yer sezonluk ya da yazlık bir ev ise evin hangi aylar arasında kullanıldığı ilk bilinmesi gerekendir. Yapılan boyutlandırmada yaz aylarındaki radyasyon değerleri baz alınarak sistem hesaplamaları yapılır.

• Bu durumda hesaplanan sistem maliyeti kötü koşullara göre yapılan sistem maliyetinin hemen hemen yarısına denk gelmektedir. Tasarım kullanım süresine ve mevsimine göre hesaplanmalı böylece sistem maliyeti en uygun hale getirilmelidir.

• Sistem tasarımı yapılırken uygun güçte inverter seçimi önemlidir. Kullanılacak cihazlara göre anlık çekilen enerji miktarına uygun gerilim ve güçte inverter hesaplanmalıdır. Seçilecek inverterde dikkat edilecek en önemli husus kullanılan cihazların (buzdolabı gibi motorlu aletlerin) demaraj akımını kaldıracak güçte olmasıdır. Demaraj akımı nominal akımın hemen hemen 3-4 katına kadar çıkabilmektedir. İnverter beslemesi cihazın özelliklerine göre bu akımı kaldırabilecek güçte olmalıdır.

• Sistemin kurulacağı alan çatı olacaksa çatı yönü ve eğimi detaylı olarak hesaplanmalıdır. Kurulacak olan konstrüksiyon çatı izolasyonuna zarar vermeyecek şekilde monte edilmelidir. Sistem bahçeye kurulacaksa eğer sabit ayaklarla montajı yapılabileceği gibi güneşi takip eden sistemler kurularak da montaj yapılabilir. Trackerin tek ya da çift eksenli olmasına bağlı olarak üretilen enerji miktarı %15-35 arasında arttırılabilir.

• Akü gruplarının muhafazası akülerin ömürleri açısından çok önemlidir. Bu nedenle akülerin tasarımları yapılırken otonomi süresinin yanında akülerin yerleştirileceği yer de ciddi olarak düşünülmelidir. Akülerin yerleştirildiği yerin havadar olması, akülerin ısınmasını engellemede çok etkilidir.

• Enerjinin DC olarak taşınması esnasında, mesafe arttıkça kaybedilen enerji miktarı oldukça önemli miktarlara ulaşabilmektedir. Bu nedenle kullanılacak cihazların (güneş paneli-akü-inverter) aralarındaki mesafe minimum olmalıdır. Buna ek olarak uygun kesitte kablo kullanılmalıdır.
Sistem hesabı tamamlandıktan sonra evin yıllık/sezonluk olarak kullanımına ve evin enerji ihtiyacına göre otonomi süresi belirlenecektir.